Ugens fugl

 

Jens Ballegaard fortæller om en dansk fugl hver uge, hvilken kan ses og høres herunder.

 

1  Tårnfalk

14  Stær

27  Solsort

40  Blåmejse

2  Mudderklire

15  Kortnæbet gås

28  Vibe

41  Skarv

3  Sangsvane

16  Hvid vipstjert

29  Stor regnspove

42  Sjagger

4  Tyrkerdue

17  Løvsanger

30  Edderfugl

43  Kvækerfinke

5  Allike

18  Landsvale

31  Havørn

44  Lille korsnæb

6  Gærdesmutte

19  Hættemåge

32  Musvit

45  Vandrefalk

7  Stor præstekrave

20  Musvåge

33  Grågås

46  Silkehale

8  Gråspurv

21  Gøg

34  Skovspurv

47  Ringdue

9  Skovhornugle

22  Bogfinke

35  Toppet lappedykker

48  Fuglekonge

10  Råge

23  Mursejler

36  Knopsvane

49  Gråkrage

11  Vandstær

24  Stor flagspætte

37  Bysvale

50  Natugle

12  Rørdrum

25  Natravn

38  Spurvehøg

51  Fiskehejre

13  Isfugl

26  Nattergal

39  Rødhals

52  Gråand

 

 

 

 

 Tilbage til forsiden